The Biggest Little Farm

Ik ben onlangs naar de Biggest Little Farm geweest. Een hele mooie en inspirerende documentaire.

Wat ik er uit meegenomen heb is DIVERSITEIT en hoe belangrijk dat is, dat we weer met de natuur moeten gaan samenwerken, dat alles in de natuur een functie heeft.

In de huidige landbouw met hoofdzakelijk monuculturen (1 gewas op grote schaal) doen we het omgekeerde waardoor we veel pestiden en kunstmest nodig hebben. Met als gevolg een steeds armere bodem en steedsĀ minder inscecten, vogels -> diversiteit dus.

Mooi te zien dat natuurinclusieve landbouw en kringlooplandbouw nu steeds meer in de picture komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *